Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 87
Aktedatum:15/3/1756
Inhoud: INTERROGATORIA [verhoor] onder ede voor de Scholtis der Heerlijkheijd 't Loo, ter instantie van Bartoldus Eekhoff. Gerrit Janssen, oud in de 40 jaren en Beernt Rijckelts, oud tussen de 20 en 30 jaren, weten dat bij Berent Egbers aan 't Woolse [Terwoldse] Veld openbaar genever gekocht wordt. Ze hebben daar wel met hun vijven of zessen gedronken en betaalden een stuiver voor ieder soopjen, net als bij alle andere tappers. Ze weten dat er vele van zulke tappers zijn die ook geen bord hebben uithangen. ook weten zij dat er genever verkocht wordt door mensen die in 't geheel geen tappers zijn. Getuigen weten dat Tones Waanders, als monnepalist of afnemer van de monopoli, genever verkoopt bij soopjes of kleijne mate.Personen in deze akte:
Gerrit Janssen

Tones Waanders

Bartoldus Eekhoff

Gerrit Janssen

Berent Egberts

Berent Egberts

Bartoldus Eekhoff

Beernt Rijckelts

Beernt Rijckelts

Tones Waanders