Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 61
Aktedatum:16/11/1753
Inhoud: INTERROGATORIA (verhoor) door de Scholtis van de Heerlijkheid 't Loo van Hubertje Driess, oud 69 jaren, e.v. Peel Eijmberts (op den Veller) Jochem Lubberts, oud 84 jaren, bewoner van het Cellerije, Jan Beernds Goorman, oud 34 jaren en Peter Henrix, oud 44 à 45 jaren. De eerste getuige bevestigt dat Jan Tonis met zijn huisgezin tot laatstleden St. Peter bij haar heeft ingewoond. Ze heeft niet gezien dat zijn 2 kinderen, Toon Janssen en Rijkje Janssen bij elkaar sliepen, maar ze dacht het wel en heeft de moeder gezegd ze niet langer bij elkaar te leggen, daar ze al groot waren. De 2e getuige zegt dat het gezin van Jan Tonen op laatstleden St. Peter bij hem zijn komen inwonen. Hij heeft meermalen gezien dat de kinderen bij elkaar sliepen. Hij, noch de eerste getuige hebben gezien dat de kinderen onbetamelijk met elkaar waren. De derde getuige weet van horen zeggen dat Rijkje Janssen in de craam is gekomen. Hij heeft bij de smid in Vaassen tegen Rijkjes broer Toon gezegd: "wat donder, wat hoor ik, heb gij uw suster met jongen gemaakt." Toon zei, dat dat door soldaten was gedaan en dat hij geen schuld had. De vierde getuige heeft niet met Toon, maar met diens vader Jan gesproken. Die had gezegd dat ze wel bij elkaar sliepen, maar dat men moest bewijzen dat daar het kind afgekomen was, zonder dat hij het weerlegde.Personen in deze akte:
Hubertje Driess

Jan Beernds Goorman

Jochem Lubberts

Peter Henrix

Jan Tonis (of Tonen)

Jan Tonis (of Tonen)

Toon Janssen

Jochem Lubberts

Rijkje Janssen

Hubertje Driess

Rijkje Janssen

Peter Henrix

Toon Janssen

Jan Beernds Goorman