Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 59
Aktedatum:8/11/1753
Inhoud: INTERROGATORIA (verhoor) voor de Scholtis van de Heerlijkheid 't Loo. Thijsje Janssen Brinck, wed. van Willem Crijt, oud 69 jaren, vroedvrouw, is met Hendrickje Hoegen, e.v. Jochem Lubberts, oud in de 60 jaren, buurvrouw en Elisabeth Janssen, e.v. Gerrit Beernds Goorman, oud 31 jaren, buurvrouw, op 22-10-1753 geroepen bij Rijckje Janssen, dochter van Jan Tonen om haar in barensnood te adsisteren. Rijckje kreeg een zoon en heeft als vader van haar kind genoemd een soldaat die haar op de Griftdijk tussen de Copermolen en de Stinckmolen zou hebben aangevat. Hierbij zouden nog 2 soldaten geweest zijn. Ze werd met de blanke sabels gedwongen. Getuigen verklaren dat de spraak was, dat zij van haar eigen broer Toon Janssen was bezwangerd. Rijckjes moeder had dat 3 maanden voor de bevalling tegen de 2e getuige gezegd. Haar dochter zou iets ingenomen hebben van de apotheker Beumer, maar ze sprak altoos tegen dat ze zwanger was. Getuige heeft gezien dat ze bij elkander sliepen. De eerste en de derde getuigen kunnen er niets van zeggen.Personen in deze akte:
Elisabeth Janssen

Gerrit Beernds Goorman

Willem Crijt

Hendrickje Hoegen

Rijckje Janssen

Jan Tonen

Beumer

Willem Crijt

Rijckje Janssen

Jochem Lubberts

Gerrit Beernds Goorman

Hendrickje Hoegen

Jochem Lubberts

Thijsje Janssen Brinck

Jan Tonen

Toon Janssen

Thijsje Janssen Brinck

Elisabeth Janssen

Beumer

Toon Janssen