Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 35
Aktedatum:1/1/1753
Inhoud: VRAAGARTICULEN [GETUIGENVERHOOR] voor Pieter Wesselman, Vice Rigter des Rigterampts Nijebroek. Jannis Pannekoek , oud 40 jaar, is op 30-12-1752, 's nachts om 12 uur geroepen door de weduwe Lassaquere [te Nijbroek]. Hij is met haar meegegaan naar de pastorie, omdat er vreemd volk op de deel zou zijn. De weduwe heeft geklopt en geroepen dat de meid Anna zou opstaan. Die ging op de deel kijken en riep: "och vrouwe, daar is een karel [kerel]!" Getuige hoorde een mannenstem, die hij herkende als die van Lammert. De meid zegt dat het Lammert van Jan Joosten was. Na een uur kwam de broer van Lammert, genaamd Egbert, aan de pastoriedeur kloppen.Die was tot 1 uur bij Andries Knippenberg geweest. Bij het weggaan zag hij licht in het huis van Jannis en hoorde dat die naar de pastorie was geroepen. Bij het huis van Jannis had hij een kerel gezien die wegliep. Jannis zei dat hij hem in zijn plaats nagelopen zou zijn. Egbert was gewapend met een koker vol slagtersmessen en een sakpistool. Jannis zei dat Egberts broer op de deel was gezien. Lammert zou een plank losgebogen hebben en Egbert zegt dat hij dit wil vergoeden. Hij verzoekt wel of het stil gehouden mocht worden en zegt ook dat zijn broer dronken was geweest. De weduwe Lassaquere zei dat ze dit nooit had verwacht, omdat ze aan de broers zoveel goeds had gedaan. De volgende morgen is Jannis de broer van de weduwe, Derk van Emst (schepen van het Rigterampt Nijebroek) gaan halen. Hij kwam Egbert tegen en die vroeg ook hem om alles geheim te houden.Personen in deze akte:
Andries Knippenberg

Jan Joosten

Derk van Emst

Derk van Emst

Jannis Pannekoek

Lassaquere

Jan Joosten

Pieter Wesselman

Andries Knippenberg

Lammert Joosten

Lammert Joosten

Lassaquere

Jannis Pannekoek

Pieter Wesselman