Detail Rechterlijk archief akte

Detail Rechterlijk archief akte

Soort bron:Rechterlijk Archief
Inventarisnummer: 2a
Folionummer: 10
Inhoud: BRIEFWISSELING en MEMORIE VOOR DE SCHOUT betreffende de vordering van Arent Roelofs, pagter van 't monopolium op den brandewijn en gebrande wateren over 't district van Voorst, van 01-01-1746 tot 31-12-1748 en van Jan Meijlink Cromhout, die de pagt overgenomen heeft, op Gerrit Sul. Gerrit Sul betaalt niet en verschijnt niet. De boete bedraagt 200 goudguldens en verbeuring van de aangehaalde sak en het quart anker genever. D. van Ruijven ondertekent namens de Heeren Gedeputeerde Staaten des Quartiers van Veluwen.Personen in deze akte:
Jan Meijlinck Cromhout

D. van Ruijven

D. van Ruijven

Arent Roelofs

Gerrit Sul (of Jansen)

Arent Roelofs

Jan Meijlinck Cromhout

Gerrit Sul (of Jansen)