Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:663 Collectie Erfgoedinformatie Gemeente Apeldoorn
Inventarisnummer:127
Beschrijving:Nota I-cultuur. In 2006 is de beleidsnota I-cultuur, Een nieuw cultuurhistorisch beleid vastgesteld door de gemeenteraad van Apeldoorn. Deze nota bepaalt nog altijd hoe er in Apeldoorn met het ruimtelijke erfgoed wordt omgegaan. Alleen het onderdeel Archeologische Beleidskaart is in 2015 geactualiseerd.
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:3.1 Nota I-cultuur