Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9757
Datering:1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.6.4.2.1. Overleggen
Verzamelbeschrijving:9708-9757 Agenda's en notulen van het directie-overleg Bouw Stadhuis , 1991-1993