Detail Enkelvoudige beschrijving

Detail Enkelvoudige beschrijving

Archief:361 Architectenbureau Heuvelink
Inventarisnummer:757
Beschrijving:Verbouw, nieuwbouw centrale, woonhuis, cv-ruimte, kelder, reinwaterkelder, pompenkelder, paviljoens, kippenhok, kuikenhok, padvindersgebouw, gymnastieklokaal Weikamperweg, drukkerij, doorgangshuis, begraafplaats. Opdrachtgever stichting Hoenderloo
Datering:1946-1951
Vorm:75 tekeningen2 omslagen
Archiefcategorie:11 Economisch leven
Ordeningsschema:1.3 Hoenderloo
 
Bereik en inhoud:Plan nummer 849, 1 tekening, plan bouwen drukkerijgebouw met magazijnen voor de stichting Hoenderloo, op terrein van de stichting te Hoenderloo, blad 2, mei 1947, ondertekening door Heuvelink en Oosterhuis te Amersfoort, gescheurd. 1 tekening, plan bouwen drukkerijgebouw met magazijnen voor de stichting Hoenderloo, op terrein van de stichting te Hoenderloo, blad 1, oktober 1948, ondertekening door Heuvelink en Oosterhuis te Amersfoort, gescheurd en geplakt. Plan nummer 849a, 1 tekening, plan bouwen drukkerijgebouw met magazijnen voor de stichting Hoenderloo, op terrein van de stichting te Hoenderloo, 10 november 1949, ondertekend door Heuvelink en Oosterhuis te Amersfoort, gescheurd en geplakt. Plan nummer 1147, 1 tekening, bestaande toestand woonhuis stichting Hoenderloo te Hoenderloo, januari 1951. Geen plan nummer, 2 tekeningen, schetsplan bouwen drukkerijgebouw stichting Hoenderloo, blad 1, juni 1946, 1e gescheurd. 1 tekening, schetsplan bouwen drukkerijgebouw stichting Hoenderloo, 30 september 1946. 1 tekening, schetsontwerp drukkerij stichting Hoenderloo, 5 september 1947, ondertekend door Heuvelink en Oosterhuis te Amersfoort. 2 tekeningen, drukkerij stichting Hoenderloo, 21 november 1947 en oktober 1949, 1e gescheurd, ondertekend door Heuvelink en Oosterhuis te Amersfoort. 1 tekening, plattegrond drukkerij Hoenderloo, geen datum. 2 tekeningen zonder beschrijving en zonder datum. 1 lichtdruk, schetsplan bouwen drukkerijgebouw stichting Hoenderloo, 30 september 1946.
Plan nummer 908. 1 tekening, bestaande toestand perceel Brouwersweg te Hoenderloo, juni 1947, gescheurd. Plan nummer 918, 1 tekening, plan bouwen 2 dubbele woningen met schuurtjes te maken van bestaande loodsen voor de Stichting Hoenderloo te Hoenderloo, blad 1, augustus 1947. Plan nummer 967. 1 tekening, plan bouwen dubbel woonhuis Weikamperweg, blad 1, december 1947. Plan nummer 987, 1 tekening, plan verbouwen bestaande werkplaatsen voor de Stichting Hoenderloo te Hoenderloo, blad 1, januari 1948, gescheurd en geplakt. Plan nummer 1024, 1 tekening, bestaande toestand woning van de hoofdambtenaar de heer Ponte, 27 mei 1948, gescheurd. 1 tekening, schetsplan verbouw hoofdambtenaarswoning, juni 1948, gescheurd. Plan nummer 1024a. 1 tekening, schetsplan verbouw woonhuis voor de heer Ponte, 24 juni 1948. Plan nummer 1231, 1 tekening, plan tot uitbreiding school, blad 1, 22 oktober 1951, gescheurd. 1 tekening, plan tot uitbreiding school, blad 2, geen datum. Plan nummer 1232, 1 tekening, plan tot verbouw enige privaten gebouw "Nijegaarde", 12 juli 1951. Geen plan nummer. 1 tekening, doorgangshuis te Hoenderloo, blad 2, 19 augustus 1946, gescheurd. 1 tekening, werkplaatsen, 20 augustus 1946. 1 tekening, situatie tekening nieuwe paviljoens en herlegging van wegen, 17 februari 1947, gescheurd en geplakt. 1 tekening, plan tot herbouw 2 dubbele noodwoningen en schuurtjes van bestaande loodsen, 4 juli 1947, gescheurd. 1 tekening, leidingsplan voor de bouw van 4 houten woonhuizen, 25 oktober 1947, gescheurd. 1 tekening, gew. betonplatje met ijzeren balken van zaal doorgangshuis Hoenderloo, 2 november 1950. 1 tekening, bestaande gevels school, juni 1951. 1 tekening, gew. betonplaat kelder woonhuis Weikamperweg, 12 juli 1951. 1 tekening, schetsontwerp voor een boerderij doorgangshuis te Hoenderloo, geen datum.
Plan nummer 914, 1 tekening, Centrale Stichting Hoenderloo, 23 juni 1947. 1 tekening, plan verbouw centrale tot woonhuis voor rekening van Stichting Hoenderloo te Hoenderloo, blad 2, december 1947, gescheurd. 1 tekening, Centrale Stichting Hoenderloo bestaande toestand, blad 3, 17 december 1947. 1 tekening, plan verbouw Centrale Stichting Hoenderloo, 19 januari 1948. Plan nummer 914 en 992, 1 tekening, plan verbouw Centrale en bouw cv-kelder voor rek. v. Stichting Hoenderloo, 23 april 1948, gescheurd en geplakt. Plan nummer 992, 1 tekening, plan bouw kelder voor rekening van Stichting Hoenderloo, datum februari 1948. Plan nummer 1097, 1 tekening, plan verbouw padvinders clubgebouw tot woonhuis te Hoenderloo, augustus 1949. Plan nummer 1162, 1 tekening, plan bouw reinwaterkelder - pompenkelder watervoorziening Stichting Hoenderloo, juni 1950, gescheurd. Geen plan nummer, 1 tekening, schets bouwplan Stichting Hoenderloo op een terrein te Hoenderloo, plattegrond en gevels paviljoens, blad 3, juni 1947, gescheurd. 1 tekening, verbouwing centrale tot woonhuis, tekening 7, 11 december 1947, gescheurd. 1 tekening, plan verbouw bestaande centrale tot woonhuis voor rekening van Stichting Hoenderloo, vervallen, blad 1, 12 december 1947. 1 tekening, gewijzigd schetsplan verbouw centrale tot woonhuis Stichting Hoenderloo, tekening 9, 24 juli 1948. 1 tekening, plan bouw kuikenhok en verplaatsen van een kippenhok voor rek. Stichting Hoenderloo, november 1948. 1 tekening, plan bouw kippenhok, november 1948. 1 tekening, plattegrond Hoenderloo Centrale, augustus 1948. 1 tekening, plan verbouw padvindersgebouw tot woonhuis, 19 augustus 1949. 1 tekening, plan verbouw gymnastieklokaal, 8 december 1950. 1 tekening, zonder beschrijving, geen datum. Plan nummer 967, 1 tekening, plan bouwen dubbel woonhuis Weikamperweg te Hoenderloo, blad 2, 22 december 1947. Geen plan nummer, 1 tekening, buitendeuren Hoenderloo Centrale, november 1948, iets gescheurd. 1 tekening, werk keuken Stichting Hoenderloo, 4 mei 1951, gescheurd. 1 tekening, schetsplan uitbreiding school, geen datum. 1 tekening, tegel schoorstenen Centrale Hoenderloo, geen datum, gescheurd. 1 blauwdruk, situatie werkplaatsen Stichting Hoenderloo, 1 juni 1947. 1 tekening, plan voor electrische centrale voor Stichting Hoenderloo, blad 1, 21 augustus 1946. Plan nummer 849a, 1 tekening, ijzeren ramen en deuren drukkerij Stichting Hoenderloo, 12 januari 1950. Geen plan nummer, 1 tekening, begraafplaats, 12 augustus 1950. 1 tekening, doorgangshuis, blad 2, geen datum, gescheurd. 1 tekening, geen beschrijving en geen datum.
Geen plan nummer, 1 tekening, boerderij te Hoenderloo, op gevel van boerderij staat de naam 'te Portlander' geschreven, 20 augustus 1946, gescheurd.