Detail

Archief:401 Veluwse Golfclub
Inventarisnummer:163
Beschrijving:Kopie huishoudelijk reglement, vastgesteld tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van 22 september 1978
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:10 Sport, cultuur, toerisme en evenementen
Ordeningsschema:2.2.2 Huishoudelijk reglement