Detail

Archief:663 Collectie Erfgoedinformatie Gemeente Apeldoorn
Inventarisnummer:68
Beschrijving:Historische Analyse Marialust
Datering:2007
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:2.2 Documentaties en onderzoeken van bouwwerken en complexen
 
Bereik en inhoud:[voorlopige beschrijving] Om tot een afgewogen beslissing te komen hoe wij in de toekomst willen en kunnen omgaan met de historische elementen, als paden en bruggen rondom Marialust hebben wij op verzoek van de Rijksdienst voor Monumentenzorg het gebied rondom het landgoed geanalyseerd. De analyse spitst zich vooral toe op de positie van de beken en bruggen en paden achter Marialust in relatie tot de ontwikkeling van het landgoed...