Detail

Archief:039 Stedebouwkundige Dienst voor de Oost-Veluwe
Inventarisnummer:1558
Beschrijving:Nota vooruitberekening woningaantal naar stadsdeel, met tekening; interimrapport onderzoek ingeschreven woningzoekenden; nota aanpassing lange termijn woningbouwprogramma; staten van woningbouwprogramma's per bestemmingsplan; nota's inzake de ongesubsidieerde woningbouw
Datering:1974-1983
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:2.4.2.7 Volkshuisvesting
Verzamelbeschrijving:1558-1562 Stukken betreffende de woningbouwplanning in de gemeente Apeldoorn, alsmede daaraan gerelateerde onderzoeken , 1974-1985