Detail

Archief:039 Stedebouwkundige Dienst voor de Oost-Veluwe
Inventarisnummer:1525
Beschrijving:Commentaar op de provinciale nota voortgangsrapportage streekplan; nota's inzake de binnenlandse migratie, kwantificering woningbehoefte, regionale woningbouw- en volkshuisvestingsproblematiek op de Oost Veluwe; nota inzake de Apeldoornse opvangfunctie
Datering:1980-1981
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:05 Infrastructuur
Ordeningsschema:2.4.1.2 Regionale regelingen
Verzamelbeschrijving:1520-1529 Stukken betreffende het streekplan Veluwe , 1969-1984