Detail

Archief:159 Collectie R. Hardonk
Inventarisnummer:1076
Beschrijving:Foto's en transcriptie van stukken waarin de Rekenkamer te Arnhem toestemming verleent aan Hendrick Thonis om het veen in zijn beek te mogen leiden tegen een erfpacht, potloodtekening van de Bazemolens gemaakt door J.G. Smits
Vorm:1 tekening3 foto's
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard