Detail

Archief:657 Centrale administratie
Inventarisnummer:5
Blanco nummer:ja
Beschrijving:Voor grootboekkaarten van inkomsten en uitgaven 1967 - 1974, zie inv. nrs. 364 - 371
Ordeningsschema:A.2.17. Raad voor Overleg en Advies