Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:420
Datering:1865
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.6.3 Inrichting en inboedel
Verzamelbeschrijving:419-420 Overzichten van afgeschreven slaapgerei uit de school dat is vervangen door nieuw slaapgerei afkomstig uit het paleis , 1853-1865