Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8630
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Europaweg, kad. Apeldoorn sectie V 2920
Datering:1991-1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.4. Erfpacht
Verzamelbeschrijving:480-8630 Uitgifte van grond in erfpacht , 1985-1993