Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:8625
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Anklaarseweg, kad. Apeldoorn sectie AF 163, Auto Bakkenes B.V.
Datering:1991-1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.4. Erfpacht
Verzamelbeschrijving:480-8630 Uitgifte van grond in erfpacht , 1985-1993