Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:552
Beschrijving:Perceel grond gelegen op de begraafplaats Heidehof, kad. Beekbergen sectie I 3519, Monuta
Datering:1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.4. Erfpacht
Verzamelbeschrijving:480-8630 Uitgifte van grond in erfpacht , 1985-1993