Detail

Inventarisnummer:474
Beschrijving:Diverse stukken betreffende restauratie en aanpassingen aan het schoolgebouw Loolaan 69 en de bouw van noodlokalen en de geldlening daarvoor door de ‘Stichting School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden’ aan de Lagere Bosbouwschool
Datering:1960-1970
Ordeningsschema:2.2.4.1 Gebouwen