Detail

Archief:197 Brandweer van de gemeente Apeldoorn
Inventarisnummer:37
Beschrijving:Kadernota "Regionalisering brandweer"
Datering:2009
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:A.5.2. Organisatie