Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:488
Beschrijving:Brief namens koningin Wilhelmina aan Jhr. H.F.M.E. Sandberg waarin zij hem dankt voor het jaarverslag 1900 van de Koninklijke Nederlandsche Locaal Spoorweg- Maatschappij
Datering:27/6/1901
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:3 Stukken niet behorend tot dit archief