Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:454
Beschrijving:Stukken onder andere betreffende timmerwerkzaamheden door de Fa. H. de Groot en cursussen Lichamelijke Opvoeding in de Rijkskweekschool
Datering:1942
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.3 Diverse stukken