Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:427
Beschrijving:Brief van notaris W. Visscher Gorter namens buurvrouw Van Dopselaar aan secretaris van de College van Regenten Sandberg, betreffende leerlingen van de Koningsschool die op haar terrein spelen
Datering:15/10/1908
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.6.4 Terrein