Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:425
Beschrijving:Brief van de thesaurier des konings aan het College van Regenten betreffende de overdracht van de eigendomsbewijzen van het perceel
Datering:11/11/1884
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.6.4 Terrein