Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:416
Beschrijving:Diverse ingekomen stukken van de Gemeente Apeldoorn. Onder andere betreffende de bevrijding, tijdelijke huisvesting van de school in School Nr. 3, schadeloosstelling in verband met vordering van het gebouw voor de geallieerden
Datering:3/1945-8/1945
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.6.2.2 Oorlogsschade