Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:412
Beschrijving:Proces verbaal van de aanbesteding voor een nieuw te bouwen vleugel aan het schoolgebouw, met brochure ‘Bestek en voorwaarden’
Datering:1/1/1893
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.6.2.1 Algemene stukken betreffende gebouwen