Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:410
Beschrijving:Diverse stukken betreffende de verbouwing van de school, verzonden aan Jhr. C. Bas Backer. Onder andere: bestek en voorwaarden voor het schoolgebouw, bestek en voorwaarden voor het schoolmeubilair, plan tot verbouw van de school door architect Heuvelink (3 tekeningen in blauwdruk), plan tot verbouw van de woning bij de school (1 tekening)
Datering:1914
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.6.1 Algemene stukken betreffende huisvesting, inrichting en terrein
 
Notabene:Originele envelop is bijgevoegd