Detail

Archief:197 Brandweer van de gemeente Apeldoorn
Inventarisnummer:11
Beschrijving:Dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten Epe, Voorst en Apeldoorn (EVA) en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) in verband met de aanstelling van een brandweercommandant
Datering:2010
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:A.1. Betrekking tot andere lichamen en organen