Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:319
Beschrijving:Correspondentie betreffende het overlijden van regent Jhr. J.P. Hooft Graafland en de toetreding van S. Baron van Heemstra (Commissaris der koningin in Gelderland)
Datering:2/1929
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.3.1 Algemene stukken betreffende het College van Regenten
Verzamelbeschrijving:307-320 Correspondentie betreffende de samenstelling van het College van Regenten , 1891-1934