Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:318
Beschrijving:Diverse notitiebriefjes door regenten, onder andere betreffende het overlijden van regent Jhr. A.D. Bas Backer
Datering:3/1925-7/19251925
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.3.1 Algemene stukken betreffende het College van Regenten
Verzamelbeschrijving:307-320 Correspondentie betreffende de samenstelling van het College van Regenten , 1891-1934