Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:310
Beschrijving:Brief van het College van Regenten aan de Douairière Baronesse Sloet tot Oldhuis, waarin zij haar medeleven betuigt bij het overlijden van oud collegelid A. Baron Sloet tot Oldhuis
Datering:14/11/1900
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.3.1 Algemene stukken betreffende het College van Regenten
Verzamelbeschrijving:307-320 Correspondentie betreffende de samenstelling van het College van Regenten , 1891-1934