Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:178
Datering:1933
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.2.1 Algemene financiële stukken
Verzamelbeschrijving:170-178 Diverse stukken betreffende de rekening van de school bij de Nationale Bankvereeniging - Kantoor Apeldoorn , 1923-1933