Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:168
Beschrijving:Brief van het College van Regenten aan de minister van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen betreffende de financieel zorgelijke situatie van de school
Datering:11/10/1919
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.2.1 Algemene financiële stukken