Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:158
Beschrijving:Brief van de president van het College van Regenten L. van Bronkhorst aan koning Willem III met een notitie met voorstellen betreffende de financiële situatie van de school. Door de koning geparafeerd, 12 oktober 1882
Datering:10/1882
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.2.1 Algemene financiële stukken