Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:442
Beschrijving:Stukken onder andere betreffende de rijksbijdrage voor het jaar 1945, pensioenbijdragen door het Rijk en schoolboeken en -schriften
Datering:1/1945-9/1945
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.7 Tweede Wereldoorlog
Verzamelbeschrijving:439-442 Correspondentie van het Departement van Opvoeding, Wetenschappen en Cultuurbescherming, het Centraal Bureau voor Statistiek en de Pensioenraad , 1941-1945