Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:437
Beschrijving:Diverse ingekomen stukken verband houdende met de oorlogsdreiging en de veranderingen die de Duitse bezetting met zich mee bracht, onder andere betreffende inlevering van wapens, aanleg van schuilloopgraven, de bibliotheekcollectie, brandstoffenverbruik, handhaving van verkeersregels, beeltenissen van leden van het koninklijk huis, het dragen van insignes en ordetekenen, de verklaring van gehoorzaamheid, beschadigingen aan Duitse verkeersborden, de Winterhulp
Datering:4/1940-12/1940
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.7 Tweede Wereldoorlog