Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:150
Beschrijving:Beschrijving van het tot stand komen en van de eerste jaren van de school door D.C.L. Neelmeyer, 1858. Vertaling van deze beschrijving in het Frans en de statuten van de school, vertaald in het Frans
Datering:1858
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.1.4.2 Historische notities en herinneringen, veelal opgesteld t.g.v. een jubileum