Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:123
Beschrijving:‘Nota voor het onderwijs in rechtlijnig en bouwkundig teekenen’, door hoofdonderwijzer D.C.L. Neelmeyer
Datering:14/9/1891
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.1.3 Beleid en onderwijsprogramma