Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:113
Beschrijving:Brief van het College van Regenten aan koning Willem III, waarin zij vragen om goedkeuring van het reglement van de school, met uitgebreide toelichting op het voorgelegde reglement. Door de koning geparafeerd
Datering:15/4/1851
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.1.2.1 Statuten en reglementen