Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:109
Beschrijving:Brief van de burgemeester van Apeldoorn aan Jhr. L. van Bronkhorst met machtiging voor het oprichten van een school
Datering:10/5/1851
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.1.1 Oprichting