Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:104
Beschrijving:"Afschrift der koopacte van een stuk land, aangekocht van W. Bloemink op het Loo voor eene Koninklijke School", Opgemaakt door notaris Johannes Muller te Apeldoorn, betreft kadastraal perceel J 1304.
Datering:7/2/1851
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.1.1 Oprichting