Detail

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:121
Beschrijving:Brief van D.C.L. Neelmeyer aan het College van Regenten waarin deze voorstelt om een winteravondcursus op te zetten buiten de school om, maar met gebruikmaking van de schoolfaciliteiten en een notitie van het College van Regenten waarin dit aangeeft geen gevolg te willen geven aan het verzoek van Neelmeyer
Datering:9/1868
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.2.1.3 Beleid en onderwijsprogramma