Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:121 School van Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma der Nederlanden, later Bosbouwtechnische school (Koningsschool)
Inventarisnummer:31
Datering:1883
Archiefcategorie:09 Onderwijs en wetenschappen
Ordeningsschema:1.1.2 Verslagen van schooljaren
Verzamelbeschrijving:3-85 Verslagen van de schooljaren 1854-1940, opgesteld door de hoofdonderwijzer. Soms ook met de begeleidende brief van het College van Regenten aan de koning/koningin en met de brief waarin de koning/koningin het College van Regenten bedankt voor het verslag , 1854-1940