Detail

Archief:197 Brandweer van de gemeente Apeldoorn
Inventarisnummer:21
Beschrijving:Detacheringsovereenkomst brandweercommandant in het kader van de vorming van het cluster Epe, Voorst en Apeldoorn (EVA)
Datering:2007
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:A.1. Betrekking tot andere lichamen en organen