Detail

Archief:197 Brandweer van de gemeente Apeldoorn
Inventarisnummer:49
Beschrijving:Plan van aanpak van de regionalisering van het brandweercluster Epe - Voorst - Apeldoorn (EVA)
Datering:2011
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:A.1. Betrekking tot andere lichamen en organen