Detail

Archief:197 Brandweer van de gemeente Apeldoorn
Inventarisnummer:69
Datering:14/10/1985-12/3/1986
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:A.6. Verslaglegging uitvoering
Verzamelbeschrijving:68-81 Dagboekverslagen van uitrukkingen betreffende de jaren 1982 - 1989