Detail

Archief:197 Brandweer van de gemeente Apeldoorn
Inventarisnummer:55
Beschrijving:Verzuimrapportages betreffende de jaren 2000-2001
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:B.1.4. Andere personeelsaangelegenheden