Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:5099
Beschrijving:Tekeningen 40 - 67
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.13.4.1. Stichting Sociale en Culturele Accommodaties Apeldoorn
Verzamelbeschrijving:5055-5099 Bouw van een wijkontmoetingscentrum gelegen aan de 1e Wormenseweg , 1974