Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:3665
Datering:1982-1983
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.13.4.1. Stichting Sociale en Culturele Accommodaties Apeldoorn
Verzamelbeschrijving:3665-3746 Agenda's en notulen van het dagelijks bestuur , 1979-1983