Detail

Archief:197 Brandweer van de gemeente Apeldoorn
Inventarisnummer:4
Beschrijving:Agenda's en notulen van vergaderingen van de Ondernemingsraad (OR)
Datering:1997-2004
Vorm:1 omslag
Archiefcategorie:03 Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid
Ordeningsschema:B.1.3. Dienstcommissie en medezeggenschap